Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

Thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc

Ngày 08/3/2017, UBND tỉnh đã tổ chức thông qua cuộc họp thông qua Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo
Đô thị Long Mỹ được quy hoạch với định hướng trở thành đô thị loại IV vào năm 2030 và phát triển theo dạng chuỗi, dọc theo Quốc lộ 1A và Quốc lộ 61. Cấu trúc đô thị mới được định hướng phát triển bởi 3 đơn vị ở và các khu chức năng phục vụ đô thị. Dọc theo tuyến đường Quốc lộ 1A và Quốc lộ 61 bố trí công trình hỗn hợp đa chức năng (bao gồm Thương mại dịch vụ kết hợp ở).
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng nhấn mạnh: cần nghiên cứu bố trí các phân khu chức năng (khu dân cư, cây xanh, công viên,…) phù hợp với định hướng phát triển đô thị Cái Tắc trong tương lai, nghiên cứu phương án quy hoạch tuyến đường tránh Quốc lộ 1A để mở rộng không gian đô thị, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Trên cơ sở đó, quy hoạch các khu dân cư, khu nhà ở xã hội để thực hiện kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân, sinh viên, người có thu nhập thấp,…
 
Trường Giang