Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra; ngày 02/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 272/UBND-KT chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh và địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các sở ngành và địa phương chủ động thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ; tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày; bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm; không để phát sinh nguồn lửa,..../.
Trường Giang