Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

Phấn đấu 85% xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic

Đó là nội dung trong Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, Ngày chạy Olympic năm nay gồm các nội dung: tuyên truyền, cổ động về vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao trên các phương tiện thông tin; vận động Nhân dân sinh sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị Quân đội, Công an tham gia Ngày chạy Olympic; tổ chức Ngày chạy Olympic gắn với kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 71 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Đại hội Thể dục thể thao, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng thu hút Nhân dân tham gia.
Ngày chạy Olympic được tổ chức tại các điểm công cộng đông dân cư trên địa bàn xã, phường, thị trấn và kết thúc trước ngày 27/3/2017; mỗi đơn vị huy động tối thiểu 10% dân số trên địa bàn trực tiếp tham gia. Với hình thức tổ chức chạy tập thể hoặc chạy đồng hành kết hợp tổ chức thi đấu cho nhiều đối tượng tham gia, cự ly tối thiểu 01 km. Mỗi huyện, thị xã, thành phố phấn đấu đạt 85% số xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic.
 Riêng địa bàn UBND thành phố Vị Thanh, chọn 01 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic, làm thí điểm để các địa phương trong tỉnh học tập, rút kinh nghiệm./.
Tố Như
       (Nguồn: Kế hoạch số 31/KH-UBND)