Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

Doanh nghiệp ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2016 - 2020 và ký cam kết đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017 vừa được ban hành.

Theo đó,  Hội nghị trực tuyến ký cam kết đảm bảo ATTP từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện sẽ được tổ chức vào sáng ngày 01/3/2017. Hội nghị nhằm đánh giá công tác đảm bảo ATTP; vai trò trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong công tác quản lý ATTP; triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống với chủ đề "Vai trò của chính quyền địa phương trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm"; đặc biệt, tại Hội nghị sẽ diễn ra việc ký cam kết đảm bảo ATTP giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và hợp tác xã.
Chiều cùng ngày, 08 huyện, thị xã, thành phố sẽ triển khai kế hoạch ra quân thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP tại xã, phường, thị trấn, cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình và ký cam kết đảm bảo ATTP./.
 
Tố Như
       (Nguồn: Kế hoạch số 06/KH-BCĐVSATTP)