Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị hồ sơ dự án nâng cấp thành phố Vị Thanh

Chiều ngày 06/03/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn có cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”.

Một góc quang cảnh buổi họp
Theo báo cáo của UBND thành phố Vị Thanh, dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh  Hậu Giang” vay vốn Ngân hàng Thế giới đã được phê duyệt đề xuất dự án, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 36,606 triệu USD; dự án được chia làm 04 hợp phần, bao gồm: nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong khu vực thu nhập thấp; nâng cấp hạ tầng cấp 1, 2; tái định cư và hỗ trợ kỹ thuật.
Hiện nay, UBND thành phố Vị Thanh đang phối hợp với các sở ngành khẩn trương chuẩn bị các hồ sơ dự án đảm bảo theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn biểu dương UBND thành phố Vị Thanh cùng các sở, ban ngành tỉnh đã có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đề xuất dự án.  Để đảm bảo tiến độ chuẩn bị hồ sơ dự án theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới đề ra, Phó chủ tịch yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh cần đặc biệt quan tâm phối hợp chặt chẽ, tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho UBND thành phố Vị Thanh trong quá trình triển khai thực hiện./.
Trường Giang