Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

2. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Kí hiệu: DVC-44968 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Biên bản kiểm tra đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốTải về
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;