Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

1. Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Kí hiệu: DVC-44967 Lượt xem: 2563

 
STT Mô tả Biểu mẫu
1Biên bản kiểm tra kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tínTải về
2Tổng hợp danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốTải về
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;