Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

14. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Kí hiệu: DVC-15231 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đăng ký hoạt động thư việnTải về
2Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện cóTải về
3Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
4Nội quy thư viện
- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000. Có hiệu lực từ ngày 01/4/2001.
- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện. Có hiệu lực từ ngày 21/8/2002.
- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. Có hiệu lực từ  ngày 21/02/2009.