Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

12. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Kí hiệu: DVC-15229 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Báo cáo thành tích hai (02) năm xây dựng “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường, thị trấn, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn
2Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn
Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Có hiệu lực từ ngày 10/3/2013.