Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

10. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Kí hiệu: DVC-15227 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Báo cáo thành tích 02 năm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
2Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Có hiệu lực từ ngày 16/01/2012.