Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

32. Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi Hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Kí hiệu: DVC-15275 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Giấy đề nghị hỗ trợ
2Biên bản xác nhận tình trạng của Hòa giải viên bị tai nạn có xác nhận của UBND cấp xã nơi xảy ra tai nạn hoặc cơ quan công an nơi xảy ra tai nạn
3Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
4Văn bản, giấy tờ hợp lệ về thu nhập thực tế theo tiền lương, tiền công hằng tháng của người bị tai nạn có xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động
5Giấy chứng tử
- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013;
- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.