Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

30. Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

Kí hiệu: DVC-44993 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;
- Thông tư số 10/2016/TT.BTP  ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.