Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Kí hiệu: DVC-15286 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai
2Danh sách đối tượng phải kê khai theo quy định
3Bản kê khai tài sản, thu nhập, bản sao bản kê khai theo quy định
4Sổ theo dõi việc giao, nhận Bản kê khai
5Danh sách những người đã kê khai, báo cáo kết quả kê khai
6
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.