Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục giải quyết tố cáo cấp huyện

Kí hiệu: DVC-15283 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn tố cáo hoặc Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp
2Quyết định thụ lý, Quyết định thành lập Tổ xác minh
3Kế hoạch xác minh tố cáo
4Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh nội dung tố cáo
5Kết luận nội dung tố cáo; các văn bản thông báo, xử lý, kiến nghị xử lý tố cáo
6Các biên bản làm việc
7Văn bản, tài liệu, chứng cứ thu thập được
8Văn bản giải trình của người bị tố cáo
9Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung tố cáo
10Các mẫu văn bản ban hành trong quá trình giải quyết tố cáo được quy địnhTải về
Luật Tố cáo 2011; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo; Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.