Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

28. Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

Kí hiệu: DVC-15190 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đấtTải về
- Điều 44 Luật tài nguyên nước 2012.
- Điều 6 Thông tư số 27/2014/TT- BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.