Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

20. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân huyện

Kí hiệu: DVC-44995 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đaiTải về
2Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh.
+  Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực ngày 01/7/2014;
          + Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2014.
+ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, có hiệu lực ngày 03/3/2017.