Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kí hiệu: DVC-15450 Lượt xem: 2563
 
Công dân trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Châu Thành hoặc nộp trực tuyến thông qua hệ thống phần mềm Quản lý văn bản tại địa chỉ: https://dvc.haugiang.gov.vn. Hoặc nộp thông qua hệ thống Bưu điện.
 
STT Mô tả Biểu mẫu
1Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (phụ lục III.3; Thông tư 02/2019)Tải về
2Giấy chứng minh nhân dân
3Chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình (đối với ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề), 01 bản sao có chứng thực
4Hợp đồng thuê nhà (nếu thuê địa điểm kinh doanh)
01 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (theo Mẫu)
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);
Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
*. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)
*. Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (thay thế Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (Thông tư số 176/2012/TT-BTC))
*. Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.