Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

14. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Kí hiệu: DVC-15471 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xãTải về
2Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã
  1. Theo dõi quá trình xử lý công việc được kiểm soát trên phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo theo quy định từng bước công việc của mục 5.7
  2. Thời gian chờ người dân giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu không tính trong tổng số thời gian giải quyết hồ sơ
  3. Ở mỗi bước công việc tại mục 5.7 có thể tăng hoặc giảm thời gian, nhưng tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian đã quy định tại mục 5.4
  4. Trường hợp chuyển giao, nhận hồ sơ sau 15 giờ 00’ thì chuyển hồ sơ vào buổi làm việc đầu của ngày hôm sau.
  5. Thực hiện luân chuyển hồ sơ theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu BM 05). Trường hợp xuất phiếu điện tử phải đảm bảo việc quản lý thông tin luân chuyển.
  6. Trường hợp hồ sơ giải quyết trễ hạn theo quy định, cơ quan để xảy ra trễ thực hiện Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Mẫu BM 04).
  7. Xử lý sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thụ lý hồ sơ:
  • Trường hợp sửa chữa ngay: Hồ sơ sai số, họ tên, địa chỉ, lỗi chính tả, thiếu thông tin liên quan cần bổ sung trước khi xử lý hoặc chuyển sang công đoạn thụ lý tiếp theo.
  • Trường hợp nhân nhượng: Hồ sơ trễ công đoạn thụ lý, chưa đến hạn phải trả hồ sơ hoặc thiếu thông tin, nhưng không quan trọng đến quá trình thụ lý hồ sơ, chỉ cần bổ sung sau.
  • Trường hợp loại bỏ hồ sơ, yêu cầu làm lại từ đầu (sau bước tiếp nhận tại Một cửa): Hồ sơ không đúng qui định pháp luật, thành phần hồ sơ không đầy đủ theo yêu cầu, chưa đủ cơ sở thực hiện, … cần có văn bản giải trình cụ thể từng trường hợp.
Tất cả hồ sơ liên quan đến xử lý nghiệp vụ không phù hợp phải có bằng chứng (văn bản trả lời, báo cáo và được lưu trữ lại, để truy xuất khi cần thiết).