Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Kí hiệu: DVC-15379 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị thành lập quỹTải về
2Dự thảo điều lệ quỹTải về
3Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ
4Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp
5Bản sao di chúc có chứng thực; Hợp đồng ủy quyền có công chứng
 - Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 thảng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
- Thông tư số 02/2013/TT-BNỴ ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.