Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Kí hiệu: DVC-15196 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Tờ khai của đối tượng (theo mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)Tải về
2Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã
3Bản sao giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em
4Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV
5Bản sao giấy khai sinh của con của người đơn thân đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con
6Sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng
7Giấy xác nhận khuyết tật
8Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền và giấy khai sinh của con
9
10Trường hợp điều chỉnh thôi hưởng có văn bản kiến nghị của cá nhân, tổ chức
11Đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng Tải về
- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.