Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”

Kí hiệu: DVC-15219 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiệnTải về
- Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009;
- Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010.