Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Kí hiệu: DVC-15205 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Tờ khai thông tin hộ gia đìnhTải về
2Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật
3Bản sao Sổ hộ khẩu
4Tờ khai thông tin của người khuyết tật hoặc bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người khuyết tậtTải về
5
+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
+ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.