Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

Kí hiệu: DVC-15206 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Văn bản đề nghị cấp giấy phép
2Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở
3Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định
+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
+ Nghị định 06/2011/NĐ-CP hướng dẫn một số điều luật người cao tuổi