Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

2. Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

Kí hiệu: DVC-15221 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động
Bộ luật Lao động 2012