Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

16. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Kí hiệu: DVC-15197 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng.
- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động -TB&XH.