Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

13. Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Kí hiệu: DVC-44671 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1- Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.Tải về
2- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.


 
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.