Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

12. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Kí hiệu: DVC-44670 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1- Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ.
2- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tượng (nếu có).
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.