Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

11. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Kí hiệu: DVC-44669 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1- Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. Tải về
2- Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.
3- Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.