Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

9. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Kí hiệu: DVC-15320 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thônTải về
2Bản thuyết minh về sản phẩmTải về
303 ảnh màu, cỡ tối thiểu (10x15)cm của sản phẩm được chụp tại 3 góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên, từ trên xuống)
4Bản sao chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm
5Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
6Bản sao giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác
- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.
- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.
- Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.
- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các quy định cụ thể khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).