Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

8. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Kí hiệu: DVC-15319 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị cấp lạiTải về
2Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.