Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

6. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Kí hiệu: DVC-15317 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhTải về
2Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế
3Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
4Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.