Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

15. Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Kí hiệu: DVC-44961 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị cấp lạiTải về
2Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có)
- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá