Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

12. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Kí hiệu: DVC-15326 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượuTải về
2Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp
3Thời hạn của giấy phép sẽ giữ nguyên như giấy phép cũ (đối với trường hợp cấp lại do hỏng, mất)
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.