Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

10. Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Kí hiệu: DVC-15324 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Tải về
2Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
3Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
4Bản sao Giấy chứng nhận mã số thuế
5Bản cam kết do thương nhân tự lập
6Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh)
7Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc bản sao giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
8Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.