Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

38. Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Kí hiệu: DVC-15307 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địaTải về
2Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp
Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.