Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

37. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Kí hiệu: DVC-15308 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Tải về
202 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi
3Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hỏng
4Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra
Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.