Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

34. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Kí hiệu: DVC-15303 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địaTải về
202 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi
3Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp
4Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ
5Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật
6Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam
7Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm
- Luật Giao thông Đường thuỷ nội địa năm 2004;
- Thông tư số Số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa. 
- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng đã chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa;
- Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;