Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

31. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Kí hiệu: DVC-15302 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
102 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi
2Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ
3Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địaTải về
402 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi
5Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ
- Luật Giao thông Đường thuỷ nội địa năm 2004;
- Thông tư số Số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa. 
- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng đã chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa;
- Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;