Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

29. Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương

Kí hiệu: DVC-15298 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị cấp phép thi công xây dựng nút giao (bản chính) Tải về
2Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế nút giao của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao chụp có xác nhận của Chủ đầu tư)
3
4Văn bản của UBND tỉnh (bản sao) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư hoặc sử dụng nút giao
5Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính)
- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì đường bộ;
- Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn Hậu Giang;
- Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;