Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

28. Thủ tục chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương

Kí hiệu: DVC-15297 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao; trong đó cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có nhu cầu di chuyển hoặc cải tạo (bản chính)Tải về
2Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường huyện đã được UBND huyện phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý đường bộ cho phép đấu nối đường huyện chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường huyện được phê duyệt (bản sao)
3Văn bản của UBND huyện (bản sao) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư hoặc sử dụng nút giao
4Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính)
- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì đường bộ;
- Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn Hậu Giang;
- Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;