Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

24. Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác

Kí hiệu: DVC-15294 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị cấp phép thi công công trìnhTải về
2Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư)
3Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (bản chính)
- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì đường bộ;
- Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn Hậu Giang;
- Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;