Đến tháng 12
Sở Kế hoạch & Đầu tư đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 11:12:26 pm, 04/12/2020)