Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang Một cửa điện tử Hậu Giang

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TỈNH HẬU GIANG

Đăng nhập hệ thống

Cơ quan chủ quản: Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Hậu Giang
Trưởng ban biên tập: ông Phạm Văn Tửu – Giám Đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: 3 Điện Biên Phủ, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại-Fax: 0293.3581345 - Email: bbt.dvc@gmail.com