Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

THÔNG TIN CÁ NHÂN:
1. Quý khách đánh giá như thế nào về thái độ giao tiếp của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
2. Quý khách đánh giá như thế nào về cách hướng dẫn hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
3. Quý khách có hài lòng về sự phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
4. Đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ (từ 1 đến 5 tương ứng với mức độ từ ít hài lòng đến hài lòng nhất) ?
5. Quý khách có hài lòng về nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không ?
6. Khi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Quý khách đợi bao nhiêu lâu để gặp cán bộ tiếp, làm việc ?
7. Công việc của Quý khách có được giải quyết đúng hẹn không ?