Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

Tra cứu hồ sơ

HƯỚNG DẪN TRA CỨU HỒ SƠ
Bước  1: Quý Khách lựa chọn tab TRA CỨU HỒ SƠ

Bước 2:
-Tra cứu hồ sơ trực tuyến
+ Nhập Số biên nhận hoặc Số CMND người nộp hoặc Tên người nộp.
+ Nhấp vào Tra cứu để tìm kiếm.-Xem tất cả hồ sơ đã có kết quả
+Bấm vào link Xem tất cả  5 hồ sơ để xem tất cả hồ sơ đã có kết quả.