Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

Đổi mật khẩu

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU
Bước  1: Quý Khách chọn nút Dịch vụ công sở ban ngànhBước  2: Quý Khách chọn menu 
Thông tin cá nhânBước  3: Quý Khách nhập Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu, Mã bảo mật.
Bước  4: Qúy khách chọn nút 
Cập nhật.