Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

Đánh giá công chức

ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC
Bước  1: Quý Khách lựa chọn tab Dịch vụ khác. Sau đó chọn tab Đánh giá công chức . Bước  2: Quý Khách lựa chọn Cơ quan Đơn vị. Lựa chọn công chức muốn đánh giá và bấm nút Đánh giá . 
Bước  3: Quý Khách nhập thông tin Số CMND,Số hồ sơ, Mã bảo mật và lựa chọn đánh giá cho công chức đó. Bấm nút Gởi đánh giá để hoàn tất.