Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

Đăng ký tài khoản

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Bước  1: Quý Khách chọn nút ĐĂNG KÝBước  2: Quý Khách nhập thông tin cá nhân

Bước  3: Quý Khách nhập thông tin tài khoản

Bước  4: Quý Khách chọn nút Tạo mới